ความแตกสามัคคี

ความแตกสามัคคี
อันเกิดมีในหมู่ชน
แน่นอนย่อมส่งผล
เกิดข้องขัดวิบัติภัย
รู้ซึ้งถึงข้อนี้
สามัคคีกันเข้าไว้
กำจัดอัตตาไป
นี้วิสัยของคนดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕