ความจริงของร่างกาย

ความจริงของร่างกาย
หญิงและชายในโลกนี้
ล้วนเกิดจากธาตุสี่
มารวมกลุ่มคุมกันไว้
เป็นเนื้อเลือดกระดูก
โดยถูกซ่อนอยู่ภายใน
มีหนังปิดบังไว้
จึงทำให้ดูงามตา
หากหนังนั้นลอกไป
งามเพียงใดก็ไร้ค่า
ให้เกิดนิพพิทา
ความเบื่อหน่ายคลายนิยม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ เม.ย. ๒๕๖๕