สมาธิและปัญญา

สมาธิและปัญญา
พระสอนว่ามาคู่กัน
ย่อมเกิดคุณอนันต์
แก่การทำคุณความดี
สมาธิตั้งใจมั่น
ไม่ไหวหวั่นไม่หน่ายหนี
ปัญญารู้วิธี
รู้วิเคราะห์ให้เหมาะความ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ เม.ย. ๒๕๖๕