ทำว่าไม่ทำ

ตนทำว่าไม่ทำ
นี้คือคำพูดมุสา
ผู้ใช้เจรจา
นักปราชญ์ว่าจิตใจต่ำ
และว่าบุคคลนี้
ใจไม่มีคุณธรรม
สามารถทำบาปกรรม
อันเลวร้ายได้ทุกอย่าง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๕