ความจริง

ปัญหาเล็กหรือใหญ่
ล้วนแก้ได้ด้วยความจริง
ดังนั้น สำคัญยิ่ง
ต้องไม่ทิ้งความจริงไป
ยึดมั่นแต่ศรัทธา
หาแต่สิ่งบันดาลให้
เพียรหามากเท่าไร
ยิ่งห่างไกลจากความจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๕