มิตรภาพของมนุษย์

มิตรภาพของมนุษย์
ย่อมถึงจุดอวสาน
ด้วยเหตุสามประการ
คนโบราณท่านสอนไว้
คลุกคลีกันมากเกิน
และห่างเหินกันมากไป
อีกหนึ่งเอาแต่ได้
มิเคยให้แก่เพื่อนเลย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๕