เมื่อเราเดินทางผิด

เมื่อเราเดินทางผิด
หรือชีวิตจะมีภัย
ประโยชน์จะเสียไป
หากมีใครช่วยเตือนเรา
เราควรจะขอบคุณ
ความการุณย์จากใจเขา
รีบรับมาใส่เกล้า
และรีบทำตามทันที
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๕