รัก-ชังที่เกิดมา

รัก-ชังที่เกิดมา
ในเวลารับอารมณ์
เหตุนำความระทม
สู่ชีวิตและจิตใจ
สติและปัญญา
คอยตรวจตรารู้ทันไว้
รัก-ชังเกิดไม่ได้
ความทุกข์ใจย่อมไม่มี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ พ.ค. ๒๕๖๕