ทุกข์ ภัย ความข้องขัด

ทุกข์ ภัย ความข้องขัด
ความวิบัติความเสียหาย
โรคใจและโรคกาย
ที่ตกพับกับทุกคน
นักปราชญ์ท่านสอนไว้
อย่าโทษใครอย่าสับสน
ทั้งมวลล้วนเป็นผล
อกุศลที่ตนทำ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๕