ดิน น้ำ ลมและไฟ

ดิน น้ำ ลมและไฟ
ที่อาศัยเป็นนาถา
บางทีกำเริบมา
กลับเข่นฆ่าประชาชน
แม้ดิน น้ำ ลม ไฟ
ในภายในร่างกายตน
บางทีเกิดวิกล
กลับเป็นภัยได้เช่นกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๕