ชีวิตมนุษย์ชน

ชีวิตมนุษย์ชน
ล้วนระคนด้วยชั่วดี
ต่างกันแต่เพียงมี
ชั่วหรือดีมากกว่ากัน
ถ้าดูกันแต่ชั่ว
ก็หมองมัวกันทั้งนั้น
แม้แต่อรหันต์
เคยชั่วช้ามาก็มี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๕