สละความสุขตน

สละความสุขตน
เพื่อช่วยคนที่ด้อยกว่า
นี้คือกรุณา
มีคุณค่าอันยิ่งใหญ่
ผู้ใช้กรุณา
ช่วยประชาโดยทั่วไป
สมควรจะยกให้
ได้มาอยู่เป็นผู้นำ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๕