คนขัดใจอย่าคิดว่าชั่วช้า

คนที่มาขัดใจ
อย่าได้คิดว่าชั่วช้า
ข่มใจ พิจารณา
สติปัญญาอาจเกิดมี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ ม.ค.๒๕๖๒