วิญญูชน

โบราณว่าแก้ไข
คือแก้ไปที่การงาน
ที่ติดให้พ้นผ่าน
เลิกที่ผิดคิดทำใหม่
มนุษย์ปุถุชน
แม้ทุกคนล้วนผิดได้
ผิดแล้วยอมแก้ไข
ย่อมได้ใจวิญญูชน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๕