พึ่งได้ชั่วเวลา

เงาเมฆ มวลดอกไม้
ความเยาว์วัย นักปราชญ์ว่า
พึ่งได้ชั่วเวลา
มิได้มีความจีรัง
คนพาลนั้นอีกหนึ่ง
ท่านว่าพึ่งได้บางครั้ง
อย่าได้ไปคิดหวัง
อะไรมากจากคนพาล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕