สัทธาคือความเชื่อ

สัทธาคือความเชื่อ
ธรรมช่วยเหลือให้สุขใจ
ความสุขอันยิ่งใหญ่
คือได้ทำตามสัทธา
แต่ปราชญ์ท่านเตือนไว้
ว่าต้องใช้คู่ปัญญา
จึงจะเกิดคุณค่า
คือพ้นทุกข์พบสุขจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕