กลัวเสียและอยากได้

กลัวเสียและอยากได้
ทำให้ใจเกิดฟุบฟู
อาจถึงนำไปสู่
ความมืดมิดอวิชชา
ให้ทำทุจริต
เพียงเพราะคิดจะรักษา
หรือเพราะอยากได้มา
ให้สมตามความต้องการ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๕