คนดีมีผลงาน

คนดีมีผลงาน
โลกต้องการกันทุกที่
มนุษย์ในโลกนี้
และเทพที่อยู่บนฟ้า
เพราะเขาคือบัณฑิต
ผู้ใกล้ชิดและคบหา
ย่อมได้ทั้งปัญญา
และความคิดจิตวิญญาณ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ มิ.ย. ๒๕๖๕