ทำ พูดและคิดดี

ทำ พูดและคิดดี
พระว่านี้จัดเป็นพร
จริงแท้และแน่นอน
แก่ชีวิตและจิตใจ
ทรัพย์ยศและไมตรี
ความโชคดีจะมีได้
ทั้งมวลล้วนอาศัย
คิดพูดทำคุณความดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ มิ.ย. ๒๕๖๕