สังคมเกิดวิบัติ

สังคมเกิดวิบัติ
ใครกำจัดให้หมดไป
เขาคือผู้ยิ่งใหญ่
อันควรคู่การบูชา
แต่ผู้ทำได้จริง
นั้นยากยิ่งที่จะหา
ผู้เก่งแต่วาจา
หาไม่ยากมีมากมาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕