เส้นทางที่เดิน

เส้นทางที่เดินมา
เป็นเวลาอันยาวนาน
เวียนวนไม่พ้นผ่าน
อนธการได้สักที
ทั้งที่เส้นทางใหม่
ที่ไปได้ยังมากมี
ก็ใช้แต่ทางนี้
นั้นเพราะพิษอวิชชา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๕