ทุกสิ่งที่เกิดมา

ทุกสิ่งที่เกิดมา
พระสอนว่าล้วนดับไป
รู้และทำใจได้
เกิดอะไรไม่ฟุบฟู
นี้จัดเป็นปัญญา
อันนับว่ายอดความรู้
สามารถนำไปสู่
ความพ้นทุกข์พบสุขจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕