ปัญญาความสามารถ

ปัญญาความสามารถ
ใครเก่งกาจขนาดไหน
โบราณท่านว่าไว้
พิสูจน์ได้ที่การทำ
ทำได้ดังวาจา
จึงนับว่าผู้เลิศล้ำ
ลำพังแต่ถ้อยคำ
ไม่นับว่าสามารถจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๕