ความสัทธา

ท่านว่าความสัทธา
เกิดขึ้นมาในใจใคร
ย่อมสร้างความมั่นใจ
และทำให้ใจหาญกล้า
ส่วนเหล่าชาววิญญู
ท่านใช้คู่กับปัญญา
จึงเกิดพัฒนา
พาก้าวข้ามความงมงาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕