สิ่งที่ไม่มีจริง

สิ่งที่ไม่มีจริง
ยิ่งหลงไหลไปสัทธา
เพียรทำและเพียรหา
ก็ยิ่งพาให้งมงาย
เสียทรัพย์เสียเวลา
และปัญญาก็หดหาย
ไม่ต่างจากคนตาย
หมดโอกาศพัฒนา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๕