จิตใจของคนชั่ว

จิตใจของคนชั่ว
ไม่เกรงกลัวเรื่องบาปกรรม
เป็นเหตุให้กล้าทำ
ความชั่วร้ายได้ง่ายดาย
จิตใจของคนดี
มีหิริคือความอาย
เกลียดกลัวความชั่วร้าย
ทำดีง่ายเพราะใจดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ ก.ค. ๒๕๖๕