เมื่อมีการถกเถียงกัน

เมื่อมีการถกเถียงกัน

ธรรมะรับรุ่งอรุณ

เมื่อมีการถกเถียงกัน

สังเกตว่า สีเทาก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาว สีดำ เราขาว เขาดำ เราถูก เขาผิด เราดี เขาชั่ว เราสะอาด เขาสกปรก

เมื่อมีการถกเถียงเพื่อเอาชนะกัน ส่วนมากคนจะไม่ยอมรับความคิดที่ดีๆ ของฝ่ายตรงข้าม แล้วก็จะไม่ค่อยยอมรับข้อบกพร่องของตัวเอง มันจึงนำไปสู่ความขัดแย้งได้ง่าย อารมณ์เกิดขขึ้น …”

การที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันนั้น เราไม่ควรจะเรียกว่าขัดแย้ง ถ้ายังอยู่ในกรอบของศีลธรรม อยู่ในกรอบของความเคารพซึ่งกันและกัน…”

การที่เราต้องเผชิญหน้ากับผู้ที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับเรา ก็เป็นสิ่งที่ดีช่วยให้เราได้ดูตัวเอง รู้ตัวเอง ปรับปรุง แก้ไขความคิดของตัวเองได้

พระอาจารย์ชยสาโร
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒