กตัญญูบูชาครู พระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ)

พระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ)

…กตัญญูบูชาครู พระอุดมประชานาถ ( หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ )…
…วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคมที่จะถึงนี้
เป็นงานไหว้ครูบูรพาจารย์หลวงพ่อ
เปิ่น ฐิตคุโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพระ
ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ เคยได้รับความ
เมตตาจากท่านในหลายด้าน จนทำให้
สามารถมายืนอยู่ ณ จุดนี้ได้ ก็เพราะได้
บารมีของครูบาอาจารย์ท่านส่งเสริม
ลูกศิษย์นี้ไม่เคยลืมพระคุณของท่าน
ด้วยใจเคารพศรัทธา ขอแสดงความ
กตัญญูบูชาครู ด้วยตัวอักษรไว้ ณ ที่นี้…

๐๐๐ ฐิตคุณาศิรวาท ๐๐๐

(…กลอน ๙ ด้น…)

๐ นบนิ้วน้อม มือประนม ก้มลงกราบ
รำลึกภาพ พระอุดม- ประชานาถ
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ เกียรติประกาศ
สีหนาท เกียรติก้องไกล มานานปี

๐ เป็นที่พึ่ง ของผู้คน ทุกค่ำเช้า
เทพเจ้า แห่งลุ่มน้ำ นครชัยศรี
ตลอดอายุ ที่ผ่านมา เนิ่นนานปี
หลวงพ่อมี ความเมตตา สาธุชน

๐ หลวงพ่อเปิ่น พระอุดม- ประชานาถ
เกียรติประกาศ คนแซ่ซ้อง ทุกแห่งหน
ขอกุศล ผลบุญนั้น บันดาลดล
ประสิทธิ์ผล ซึ่งสมบัติ พิพัฒน์ชัย

๐ หลวงพ่ออยู่ เป็นมิ่งเกล้า ของเหล่าศิษย์
ชุบชีวิต เมตตาธรรม นำมาให้
บารมี ช่วยปกป้อง จากผองภัย
น้อมกายใจ ไหว้บูชา ครูอาจารย์…

…กตัญญูบูชาครู เสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒…
…รวี สัจจะ –สมณะไร้นาม…
… ร้อยกรองบูชาครู…