วันแม่

สิบสอง เดือนสิงหาฯ
รู้กันว่าเป็นวันแม่
หญิงผู้มีรักแท้
เปี่ยมดวงใจให้ลูกตน
ตั้งแต่ลูกเกิดมา
ท่านเมตตาเป็นเบื้องต้น
อยากให้ลูกทุกคน
ได้อยู่รอดและปลอดภัย
ยามลูกทุกข์ระทม
ในอารมณ์ท่านหวั่นไหว
กรุณาล้นดวงใจ
ยอมมอดม้วยช่วยลูกยา
ยามลูกนั้นได้ดี
ใจท่านนี้สุดหรรษา
ยามลูกถึงฝั่งฝา
สมดั่งฝันท่านวางใจ
ใจแม่ดีอย่างนี้
นับว่ามีคุณยิ่งใหญ่
ลูกๆควรจำไว้
และโปรดได้ทดแทนคุณ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๕