ท่านว่ารู้จักพอ

ท่านว่ารู้จักพอ
ก่อความสุขทุกสถาน
เป็นการรู้ประมาณ
ธรรมของท่านสาธุชน
ทุกอย่างเกินประมาณ
ยากจะต้านจะทานทน
แม้แต่ท้องของตน
กินมากไปภัยยังมา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕