ยศศักดิ์อัครฐาน

ยศศักดิ์อัครฐาน
ทรัพย์ ศฤงคารโบราณว่า
มักสร้างตัวอัตตา
ให้เกิดมาในใจคน
ความแก่เจ็บและตาย
นี้ละลายซึ่งตัวตน
ย่ำยีนรชน
ทั้งยศทรัพย์ย่อยยับไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๕