แสงสว่าง

ท่านว่าแสงสว่าง
แม้ทุกอย่างบรรดามี
ประโยชน์คือผลดี
เพียงอำนวยช่วยสายตา
แต่ว่าแสงสว่าง
ที่ถูกสร้างด้วยปัญญา
ส่องไปได้ไกลกว่า
และลึกซึ้งถึงดวงใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๕