สัทธา

สัทธา คือความเชื่อ
อันอยู่เหนือเหตุและผล
คือเชื่อคำพูดคน
มักทำให้แบ่งฝ่ายกัน
คำพระจึงสอนว่า
ก่อนสัทธาเรื่องใดนั้น
คุณธรรมที่สำคัญ
ควรยึดมั่นคือปัญญา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕