การทำและคำพูด

การทำและคำพูด
เครื่องพิสูจน์ถึงปัญญา
ผู้ทำและพูดจา
ว่าน้อยมากสักเพียงใด
เหมือนห้วงชลธาร
ย่อมประมาณความลึกได้
โดยถอนสายบัวไป
ใช้วัดดูรู้ได้ดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕