อำนาจ ความเป็นใหญ่

อำนาจ ความเป็นใหญ่
นำมาใช้ในทางดี
คุณค่าย่อมมากมี
อย่างสุดที่จะประมาณ
อุ้มชูผู้ต้อยต่ำ
กล้าปราบปรามเหล่าคนพาล
คุ้มครองชนชาวบ้าน
นักปราชญ์ท่านสอนว่าดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕