ความจริงกับอุบาย

ความจริงกับอุบาย
ปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนไว้
ว่าท่านผู้เป็นใหญ่
ล้วนแต่ใช้คู่กันมา
อุบายใช้มากไป
มักทำให้เกิดปัญหา
ความจริงสร้างศรัทธา
และความรักสามัคคี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๐ ก.ย. ๒๕๖๕