รู้มากยิ่งยากนาน

รู้มากยิ่งยากนาน
คนโบราณท่านสอนมา
ว่ารู้กับอัตตา
มักจะอยู่เป็นคู่กัน
ความรู้มากเท่าไร
อัตตาใหญ่มากเท่านั้น
นี้คือเหตุสำคัญ
ว่ารู้มากยิ่งยากนาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕