ความดีที่เพียรทำ

ความดีที่เพียรทำ
นำจิตใจให้คิดดี
เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรี
ดำรงอยู่คู่ฟ้าดิน
สิ่งอื่นทุกชนิด
เมื่อชีวิตเราสูญสิ้น
อย่าได้ไปถวิล
ว่าจะอยู่คู่กับเรา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๑ ก.ย. ๒๕๖๕