หยาดเหงื่อที่หลั่งไหล

หยาดเหงื่อที่หลั่งไหล
จากภายในร่างกายตน
เพราะเพียรและอดทน
ทำความดี สู้ชีวิต
พระว่าหยาดเหงื่อนั้น
ทั้งสำคัญและศักดิ์สิทธิ์
กว่าน้ำทุกชนิด
ที่เพียรหามาอาบกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๔ ก.ย. ๒๕๖๕