สามัญสำนึก

สามัญสำนึก
ความรู้สึกถึงชั่วดี
ซึ่งได้บังเกิดมี
ในชีวิตจิตใจคน
ไม่ต้องมีใครสอน
หรืออ้อนสอนบังคับตน
ท่านว่าเป็นกุศล
ที่ทุกคนจำต้องมี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๕ ก.ย. ๒๕๖๕