ความสุขยังมีโทษ

ความสุขยังมีโทษ
และประโยชน์ยังมีภัย
คำพระท่านสอนไว้
ว่ามิใช่ความสุขแท้
คำว่าโทษและภัย
คืออยู่ในความไม่แน่
ผันผวนและปรวนแปร
หรือข้องขัดตามปัจจัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๘ ต.ค. ๒๕๖๕