อันความสุจริต

อันความสุจริต
ทั้งกายจิตและวาจา
คำพระท่านสอนว่า
เป็นเหตุมาแห่งพลัง
ผู้คิดทำการใหญ่
จะเสร็จได้ตามที่หวัง
สุจริตจำต้องตั้ง
ให้มั่นไว้ในใจตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๗ ต.ค. ๒๕๖๕