เมื่อกรรมทำลายล้าง

เมื่อกรรมทำลายล้าง
ย่อมหมดทางจะหลีกหนี
ท่านว่าไม่มีที่
จะซ่อนตนให้พ้นภัย
แม้มีกองทหาร
ก็ต้านทานกรรมมิได้
ทางเดียวพระสอนไว้
คืออายชั่วกลัวผลกรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๓๐ ต.ค. ๒๕๖๕