ความคิดที่ปรุงแต่ง

ความคิดที่ปรุงแต่ง

ธรรมะรับรุ่งอรุณ

ตัวความคิดที่ปรุงแต่ง คือ ตัวเจ้ากรรมนายเวร
เจ้ากรรมนายเวร คือ สิ่งที่มาดลใจ
ให้เราต้องคิดแบบนี้ ต้องทำแบบนี้
ทั้งๆ ที่รู้ว่ามันเป็นสิ่งไม่ดี ไม่ถูกต้อง
แต่ตัวเองไม่อาจหยุดคิด หยุดกระทำได้
มันมาในรูปของความอาฆาตพยาบาท
ว่าต้องคิดและทำแบบนี้
พอทำแบบนี้จะได้รับผลกรรมแบบนี้

เช่น ทำให้คนๆ หนึ่งคิดแบบเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
อะไรที่ใครคนอื่นเขาว่าเลว กลับเห็นดีหมด

พอทำลงไป ก็เกิดบาป บาปที่ทำให้เกิดความรุ่มร้อนในชีวิต ทำให้จิตไม่อาจหลุดพ้น ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุด เกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิด ใช้ชีวิตอยู่ในกองทุกข์ จมอยู่กับบาปที่ตัวเองก่อขึ้นโดยไม่รู้สิ้นสุด

ชั่วคราว สวยงามเสมอ
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒