มือที่ไม่ยอมปล่อยวาง

ในมือถือของไว้
โดยที่ไม่ยอมปล่อยวาง
ในเมื่อมือไม่ว่าง
ไหนจะได้ของใหม่มา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ มี.ค.๒๕๖๒