วัน ๆ เฝ้าแต่คิด

วัน ๆ เฝ้าแต่คิด
หาความผิดของผู้คน
แต่งานหน้าที่ตน
ไม่มีจิตคิดจะทำ
จิตใจผู้เช่นนี้
ย่อมเป็นที่สะสมกรรม
อันจะเป็นเหตุนำ
สู่ห้วงเหวความเลวทราม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
ธ.ค. ๒๕๖๕