ความสัทธา

ท่านว่าความสัทธา
ทหารหน้าฝ่ายกุศล
สามารถนำใจคน
ให้ข้ามพ้นความเห็นผิด
เชื่อความตรัสรู้
พระจอมครูจอมบัณฑิต
ทำตามคำภาษิต
นำชีวิตให้พ้นภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
ธ.ค. ๒๕๖๕