มานะ ความถือตน

มานะ ความถือตน
ว่าเลิศล้นกว่าใครๆ
คิดกดคนอื่นไว้
ให้อยู่ใต้ฐานะตน
มานะพระสอนไว้
เป็นหนึ่งในอกุศล
อันก่อให้เกิดผล
เกิดแบ่งฝ่ายในสังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๕