ขึ้นชื่อว่าร่างกาย

ขึ้นชื่อว่าร่างกาย
คนทั้งหลายที่เกิดมา
สุดท้ายล้วนไร้ค่า
โดยเปื่อยเน่าเท่าเทียมกัน
แต่มีที่แตกต่าง
ในระหว่างคนเหล่านั้น
นักปราชญ์ท่านเชื่อมั่น
ว่าเพราะกรรมที่ทำมา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๕