ปีใหม่ย่างเข้ามา

ปีใหม่ย่างเข้ามา
ความก้าวหน้าทางการงาน
ความสุขความชื่นบาน
จงมาสู่อย่ารู้คลาย
จะคิดทำอะไร
ขอให้ได้สมใจหมาย
อุปสรรคอย่ากล้ำกราย
ตลอดไปตลอดปี

พระเทพมหาเจติยาจารย์
ม.ค. ๒๕๖๖